Quy trình thu gom giấy vụn

HUTALI.COM là đơn vị chuyên tư vấn và tiêu hủy giấy, tiêu hủy tài liệu hết hạn lưu trữ cho tất cả các cơ quan, các doanh nghiệp tại khu vực miền Nam.

Ngoài ra, HUTALI.COM còn thu gom giấy vụn làm nguyên liệu giấy tái chế, bảo vệ môi trường và tài nguyên rừng.

HUTALI.COM thường xuyên phối hợp với các tổ chức bảo vệ môi trường trong và ngoài nước, các cơ quan, đoàn thể tham gia các chương trình thu gom giấy đã qua sử dụng, nhằm nâng cao ý thức về môi trường và các hành vi ứng xử với môi trường, cộng đồng, xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *